14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

08:00 20/11/2013

Môn Hoá sẽ bớt khô khan nếu chúng ta được trực tiếp thực hành những phản ứng siêu đỉnh như thế này.

1. Sôđa và Clo

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

2. Xêsi và Nước

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

3. Đồng và muối Sắt (II) Sunphát

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

4. Chiếu tia UV vào phẩm nhuộm

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

5. Xà bông và sữa

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

6. Đốt cháy thuỷ ngân (II) thyôxianát 

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

7. Đốt cháy Liti

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

8. Băng khô và Nước

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

9. Đốt cháy Amoni Đicrômat 

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

10. Cá mực sống và Nước tương

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

11. Nham thạch và Băng

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

12. Đốt cháy Canxi

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

13. Kẹp giấy Nitinol và Nước

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

14. Xốp và Axêtôn

14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học14 phản ứng đỉnh cao trong hoá học

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn