12 câu chuyện kinh dị cực ngắn đảm bảo khiến bạn mất ngủ cả đêm

19/07/2016, 19:00 GMT+07:00

Truyện kinh dị là để đọc ban đêm nhằm mục đích mất ngủ và thao thức suy ngẫm về... "thông điệp ý nghĩa" của nó.

Cuộc sống không chỉ có ánh sáng rực rỡ chói chang mà còn cả đêm đen u tối với bao nhiêu điều đáng sợ rình rập chực chờ chộp lấy bạn bất kỳ lúc nào.

Bạn hãy để dành những câu chuyện kinh dị ngắn dưới đây cho những đêm mất ngủ, nằm một mình mắt mở thao láo nhìn vào đêm đen dày đặc bao quanh để không khí thêm phần rùng rợn nhé.

12 câu chuyện kinh dị cực ngắn đảm bảo khiến bạn mất ngủ cả đêm

12 câu chuyện kinh dị cực ngắn đảm bảo khiến bạn mất ngủ cả đêm

12 câu chuyện kinh dị cực ngắn đảm bảo khiến bạn mất ngủ cả đêm

12 câu chuyện kinh dị cực ngắn đảm bảo khiến bạn mất ngủ cả đêm

12 câu chuyện kinh dị cực ngắn đảm bảo khiến bạn mất ngủ cả đêm

12 câu chuyện kinh dị cực ngắn đảm bảo khiến bạn mất ngủ cả đêm

12 câu chuyện kinh dị cực ngắn đảm bảo khiến bạn mất ngủ cả đêm

12 câu chuyện kinh dị cực ngắn đảm bảo khiến bạn mất ngủ cả đêm

12 câu chuyện kinh dị cực ngắn đảm bảo khiến bạn mất ngủ cả đêm

12 câu chuyện kinh dị cực ngắn đảm bảo khiến bạn mất ngủ cả đêm

12 câu chuyện kinh dị cực ngắn đảm bảo khiến bạn mất ngủ cả đêm

12 câu chuyện kinh dị cực ngắn đảm bảo khiến bạn mất ngủ cả đêm

(Ảnh: Internet)