127 Hours

127 HOURS - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 3 cực phẩm điện ảnh chỉ có duy nhất... 1 người đóng: không xem phí cả đời!

3 cực phẩm điện ảnh chỉ có duy nhất... 1 người đóng: không xem phí cả đời!

Quốc tế

Điện ảnh thường gắn liền với mâu thuẫn, kịch tính và sự tương tác giữa các nhân vật. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi bộ phim chỉ xuất hiện...duy nhất 1 nhân vật?

Xem thêm