12 quy luật bất thành văn tại nơi công cộng

02/04/2014, 17:45 GMT+07:00

Nhiều người rất hay "giả vờ" quên hoặc không biết những quy tắc bất thành văn tại nơi công cộng sau đây.

Nhiều người rất hay "giả vờ" quên hoặc không biết những quy tắc bất thành văn tại nơi công cộng sau đây.