12 Cung Hoàng Đạo Làm Gì Khi Trời Mưa Bão

16:00 27/04/2016

12 biểu hiện đặc trưng của 12 cung hoàng đạo mỗi khi trời mưa bão?

Khi trời mưa bão Kim Ngưu chốt chặt cửa và ăn uống để quên, Cự Giải ngồi ôm chăn cầu trời cho bão sớm tan trong khi Bạch Dương lại lăn ra ngủ...Xem video để biết các Cung Hoàng Đạo khác sẽ làm gì khi trời mưa bão nhé !

12 Cung Hoàng Đạo Làm Gì Khi Trời Mưa Bão

12 Cung Hoàng Đạo Làm Gì Khi Trời Mưa Bão

12 Cung Hoàng Đạo Làm Gì Khi Trời Mưa Bão

Theo nguồn: Yantv