100 năm qua. thời trang thế giới đã thay đổi thế nào?

01/01/2016, 15:05 GMT+07:00

Dù ở thời điểm nào, thì với sự duy mĩ, con người luôn muốn khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất. Với những thay đổi như thế này, bạn thích phong cách trang phục của năm nào nhất?

100 năm qua. thời trang thế giới đã thay đổi thế nào?

100 năm qua. thời trang thế giới đã thay đổi thế nào?

100 năm qua. thời trang thế giới đã thay đổi thế nào?