[Infographic]- Những điều CHƯA MỘT AI BIẾT về người thuận tay trái

15/08/2016, 19:00 GMT+07:00

Người thuận tay trái chỉ chiếm 15% dân số thế giới, bạn đã biết chưa?


Nguồn: Bright Side - Việt hóa: Vĩnh Trinh 
Nguồn: Bright Side - Việt hóa: Vĩnh Trinh 
Nguồn: Bright Side - Việt hóa: Vĩnh Trinh 
Nguồn: Bright Side - Việt hóa: Vĩnh Trinh 
Nguồn: Bright Side - Việt hóa: Vĩnh Trinh