Những thành phố có mức sống "tệ" nhất, chắc là chẳng ai muốn đến đây sống đâu

07/09/2017, 15:55 GMT+07:00

Lời khuyên cho bạn rằng đừng nghĩ đến việc chuyển đến sinh sống tại một trong những thành phố này.

Các chuyên gia của "Economista" phát hành một ấn bản mới của bảng xếp hạng mà mỗi thành phố có thể đạt được tối đa 100 điểm. Các thành phố được đánh giá qua hạng mục: cảm giác ổn định, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, văn hoá giải trí và cơ sở hạ tầng.

1. Kiev (Ucraina) - 47,8 điểm.

Những thành phố có mức sống

Trong tổng hợp 10 thành phố tồi tệ nhất trên thế giới, mở đầu là thủ đô của Ucraina. Kiev đạt được số điểm cao về trình độ giáo dục (75 điểm) nhưng cảm giác ổn định của người dân chỉ có 35 điểm.

2. Douala (Cameroon) - 44 điểm.

Những thành phố có mức sống

Các chuyên gia đã đánh giá 140 thành phố trên thế giới. Douala đứng thứ 132, đạt 60 điểm về ổn định, nhưng chỉ có 25 điểm về y tế.

3. Harare (Zimbabwe) - 42,6 điểm.

Những thành phố có mức sống

Thủ đô của Zimbabwe có thể tự hào về mức độ giáo dục tương đối cao (66,7 điểm). Tuy nhiên, các chỉ số khác chắc chắn là thấp hơn. Chăm sóc sức khoẻ chỉ được đánh giá ở mức 20,8 điểm.

4. Karachi (Pakistan) - 40,9 điểm.

Những thành phố có mức sống

Thủ đô của Pakistan có tình trạng tương tự như Harare. Ở đây, giáo dục cũng ở mức đánh giá cao nhất trong số các hạng mục (66,7 điểm) nhưng cảm giác ổn định chỉ là 20 điểm.

5. Algiers (Algeria) - 40,9 điểm.

Những thành phố có mức sống

Thủ đô của Algeria có số điểm bằng với Karachi. Tuy nhiên, phân bố các điểm trong các hạng mục lại khác nhau. Ở đây, cơ sở hạ tầng được đánh giá là tồi tệ nhất (30,4 điểm). Tốt nhất là lĩnh vực giáo dục, nhưng kết quả của Algiers trong danh mục này vẫn còn thấp - 50 điểm.

6. Port Moresby (Papua New Guinea) - 39,6 điểm.

Những thành phố có mức sống

Thành phố đứng thứ 136 trong bảng xếp hạng, thủ đô của Papua New Guinea. Port Moresby chỉ có một hạng mục duy nhất được 50 điểm, chính là giáo dục. Các hạng mục khác được đánh giá tệ hơn. Độ bảo mật thấp nhất (30 điểm).

7. Dhaka (Bangladesh) - 38,7 điểm.

Những thành phố có mức sống

Cơ sở hạ tầng ở đây về cơ bản không tồn tại. Trong hạng mục này, Dhaka ghi được ít điểm nhất (26,8 điểm). Điểm cao nhất là sự ổn định - 50 điểm.

8. Tripoli (Libya) - 36,6 điểm.

Những thành phố có mức sống

Bị hủy hoại bởi cuộc nội chiến, thủ đô Libya chiếm vị trí gần như cao nhất trong số các thành phố tồi tệ nhất trên thế giới. Mức độ giáo dục ở Tripoli là 50 điểm. Cảm giác ổn định chỉ có 20 điểm.

9. Lagos (Nigeria) - 36 điểm.

Những thành phố có mức sống

Thành phố kinh tế quan trọng nhất của Nigeria thậm chí còn ở vị trí thấp hơn Tripoli, khi sự ổn định của Lagos chỉ đạt được 10 điểm. Theo các chuyên gia của "Economista", xếp hạng cao nhất của thành phố này là về lĩnh vực văn hoá và giải trí (53,5 điểm).

10.Damascus (Syria) - 30,2 điểm

Những thành phố có mức sống

Damascus xếp hạng thấp nhất về cảm giác ổn định (15 điểm), điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Syria đã và đang nằm trong sự hỗn loạn của cuộc nội chiến trong một thời gian dài. Nghịch lý là thủ đô của Syria lại có điểm số lý tưởng về văn hoá và giải trí. Trong lĩnh vực này, Damascus đã đạt được 43,3 điểm. Damascus “đội sổ” danh sách của "The Economist" về bảng xếp hạng 140 thành phố trên thế giới.