10 phát minh kỳ quặc của người Nhật

22/12/2014, 08:00 GMT+07:00

Dụng cụ làm thon mặt, phô mai không chảy, gối hình đùi phụ nữ hay màn nguỵ trang thành máy bán hàng... là những phát minh "khó đỡ".

Dụng cụ làm thon mặt, phô mai không chảy, gối hình đùi phụ nữ hay màn nguỵ trang thành máy bán hàng... là những phát minh "khó đỡ" của người Nhật.