Nhìn lại 12 năm đèn sách, điều tiếc nuối nhất của bạn là gì?

24/05/2016, 07:00 GMT+07:00

Có những thứ qua đi rồi ta mới phát hiện ra nó thật quý giá. Tiền bạc cũng chẳng thể nào mua được thời gian...

Có những thứ qua đi rồi ta mới phát hiện ra nó thật quý giá. Tiền bạc cũng chẳng thể nào mua được thời gian...

Mùa tựu trường, mùa chia li, mùa của những giọt nước mắt tạm biệt thầy cô, trường lớp, mùa của hoa phượng đỏ rực góc sân trường và cũng là mùa nỗi buồn của những học trò cuối cấp.

Đến khi ngồi dưới sân trường trong giờ bế giảng ta mới phát hiện ra rằng có những điều rồi từ đây sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Sẽ chẳng còn những buổi sáng vội vàng tỉnh dậy, cuống cuồng chạy thật nhanh vào lớp, chẳng còn được nghe tiếng trống trường giục giã, hay hàng ngày cùng cười đùa với lũ bạn gắn bó bao năm qua.

Và rồi ta mới biết rằng cuộc đời học sinh sao mà có biết bao nhiêu điều hối tiếc...

Nhìn lại 12 năm đèn sách, điều tiếc nuối nhất của bạn là gì?

Nhìn lại 12 năm đèn sách, điều tiếc nuối nhất của bạn là gì?

Nhìn lại 12 năm đèn sách, điều tiếc nuối nhất của bạn là gì?

Nhìn lại 12 năm đèn sách, điều tiếc nuối nhất của bạn là gì?

Nhìn lại 12 năm đèn sách, điều tiếc nuối nhất của bạn là gì?

Nhìn lại 12 năm đèn sách, điều tiếc nuối nhất của bạn là gì?

Nhìn lại 12 năm đèn sách, điều tiếc nuối nhất của bạn là gì?

Nhìn lại 12 năm đèn sách, điều tiếc nuối nhất của bạn là gì?

Nhìn lại 12 năm đèn sách, điều tiếc nuối nhất của bạn là gì?

Nhìn lại 12 năm đèn sách, điều tiếc nuối nhất của bạn là gì?