10 ngộ nhận thường gặp về chuyện "chăn gối"

25/12/2014, 21:00 GMT+07:00

Tư thế "chuyện ấy" có liên hệ mật thiết đến khả năng thụ thai hay bạn không thể đoán được kích thước "cậu nhỏ" thông qua bàn chân đâu nhé!

Tư thế "chuyện ấy" có liên hệ mật thiết đến khả năng thụ thai hay bạn không thể đoán được kích thước "cậu nhỏ" thông qua bàn chân đâu nhé!