10 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trong 10 năm tiếp theo

27/04/2014, 08:00 GMT+07:00

Đây là 10 loài động vật vì nhiều nguyên nhân mà đứng trên bờ diệt vong.

Đây là 10 loài động vật vì nhiều nguyên nhân mà đứng trên bờ diệt vong. Trong đó nguyên nhân lớn nhất phải kể đến nạn săn bắn lậu.