10 kiểu người thường gặp khi đi ăn buffet

24/06/2016, 15:00 GMT+07:00

Với 10 kiểu người thường gặp khi đi ăn buffet trong video, bạn đã từng gặp những kiểu nào rồi? Cùng xem nhé!

Với 10 kiểu người thường gặp khi đi ăn buffet trong video, bạn đã từng gặp những kiểu nào rồi? Cùng xem nhé! Đi ăn buffet tại Việt Nam có lẽ là một trong những trải nghiệm khó quên đối với bất kì ai sành ăn.

Nguồn video: Nhật Anh Trắng

10 kiểu người thường gặp khi đi ăn buffet

10 kiểu người thường gặp khi đi ăn buffet

10 kiểu người thường gặp khi đi ăn buffet