10 diễn viên nữ nào đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ?

02/03/2016, 10:00 GMT+07:00

Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Châu Tấn, Chương Tử Di, Lưu Diệc Phi... cùng 5 cái tên khác đã được lựa chọn là những ngôi sao tiêu biểu nhất.

10 diễn viên nữ nào đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ?

10 diễn viên nữ nào đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ?

10 diễn viên nữ nào đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ?