10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

20:00 24/07/2013

Cùng YAN đi đến 10 đảo thiên đường với biển xanh mướt làm bạn chết mê chết mệt nào!

1. Palawan, Philippines

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

2. Boracay, Philippines

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

3. Maui, Hawaii

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

4. Santorini, Greece

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

5. Prince Edward Island, Canada

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

6. Bali, Indonesia

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

7. Kauai, Hawaii

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

8. Sicily, Italy

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

9. Koh Samui, Thailand

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

10. Galapgos Islands, Ecuador

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

10 đảo thiên đường xinh đẹp làm bạn chết mê

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: [email protected]