10 công việc được trả lương cao nhất trên thế giới

10/03/2017, 19:07 GMT+07:00

Có lẽ phải thay đổi việc làm, hoặc thay đổi quốc gia mà mình đang sinh sống.

Mức lương trong danh sách dưới đây được tính theo từng năm, và mỗi quốc gia lại có từng mức lương khác nhau cho cùng một công việc.

Bạn thấy công việc hiện tại của mình như thế nào? Nó có phải là một ngành nghề phổ biến và được trả lương cao không? Bạn có ước muốn thay đổi công việc, hay thậm chí ra nước ngoài làm việc không? Nếu có, nhất định bạn sẽ muốn xem danh sách thống kê những công việc được trả lương cao nhất thế giới dưới đây. Đó đều là những ngành phổ biến, nhưng ở mỗi nước thì mức lương lại có sự chênh lệch khá đáng kể.

10 công việc được trả lương cao nhất trên thế giới

10 công việc được trả lương cao nhất trên thế giới

10 công việc được trả lương cao nhất trên thế giới

10 công việc được trả lương cao nhất trên thế giới

10 công việc được trả lương cao nhất trên thế giới

10 công việc được trả lương cao nhất trên thế giới

10 công việc được trả lương cao nhất trên thế giới

10 công việc được trả lương cao nhất trên thế giới

10 công việc được trả lương cao nhất trên thế giới

10 công việc được trả lương cao nhất trên thế giới

(Ảnh: Witty Feed)