10 cảnh đấu võ ấn tượng nhất của Lý Tiểu Long

17/11/2013, 15:30 GMT+07:00

Kỷ niệm 40 năm ngày mất của huyền thoại võ thuật, chúng ta cùng điểm lại 10 cảnh đầu võ ấn tượng nhất của ông.

Kỷ niệm 40 năm ngày mất của huyền thoại võ thuật, chúng ta cùng điểm lại 10 cảnh đầu võ ấn tượng nhất của ông.