10 cảnh đại chiến hoành tráng nhất trong loạt phim Transformers

11/03/2014, 10:30 GMT+07:00

Trước khi đến với những cuộc chiến trong "Transformers 4" vào mùa hè tới đây, cũng điểm lại 10 cảnh quay mang đến ấn tượng khó phai.

Trước khi đến với những cuộc chiến trong "Transformers 4" vào mùa hè tới đây, cũng điểm lại 10 cảnh quay mang đến ấn tượng khó phai.