10 ca khúc nổi tiếng nhất thế giới 2014

10/12/2014, 17:00 GMT+07:00

Được tổng hợp bởi tạp chí Billboard, sau đây là 10 ca khúc đã gây bão suốt năm 2014 trên mọi thị trường nhạc số lẫn doanh thu và radio.

Được tổng hợp bởi tạp chí Billboard, sau đây là 10 ca khúc đã gây bão suốt năm 2014 trên mọi thị trường nhạc số lẫn doanh thu và radio.