10 bộ phim tôn vinh "nữ quyền" các cô gái không nên bỏ qua

08/10/2017, 08:40 GMT+07:00

Những bộ phim này đều lấy phụ nữ làm trung tâm với những nhân vật nữ mang hình tượng mạnh mẽ, độc lập và cá tính.

Những bộ phim này đều lấy phụ nữ làm trung tâm với những nhân vật nữ mang hình tượng mạnh mẽ, độc lập và cá tính.