YAN TV - Họp Báo Giới Thiệu DVD Hồ Ngọc Hà Live Concert 2011

19/10/2012, 15:35 GMT+07:00

Buổi họp báo diễn ra vào ngày 18 tháng 5 năm 2012

CTV -