[YAN Live] Cảm ơn - WanBi Tuấn Anh và FC

11/09/2013, 11:06 GMT+07:00

Ca khúc được trích trong chương trình YAN Live được YANTV và WEPro ghi hình vào cuối năm 2010 khi WanBi Tuấn Anh vừa phát hành album vol.2.

Ca khúc được trích trong chương trình YAN Live được YANTV và WEPro ghi hình vào cuối năm 2010 khi WanBi Tuấn Anh vừa phát hành album vol.2 Thăng.

CTV - Theo YANTV