[YAN AROUND] Cafe Sài Gòn

19/11/2012, 08:10 GMT+07:00

Cùng YAN AROUND lượn một vòng Sài Gòn và tìm hiểu về nguồn gốc của thú vui cafe của con người nơi đây.

CTV - YAN TV