Ý tưởng tái hợp 'N Sync là của Justin Timberlake

27/08/2013, 13:26 GMT+07:00

Nhiều người vẫn cho rằng vì sự nghiệp quá thành công nên Justin Timberlake sẽ ngại tái hợp với đồng đội trong 'N Sync, nhưng sự thật không phải như thế.

Nhiều người vẫn cho rằng vì sự nghiệp quá thành công nên Justin Timberlake sẽ ngại tái hợp với đồng đội trong 'N Sync, nhưng sự thật không phải như thế.

CTV - BO (theo Splash News)