Xuất hiện truyền nhân Lý Tiểu Long múa võ cực lợi hại

17/12/2015, 15:17 GMT+07:00

Cậu bé này có khả năng thực hiện các động tác võ giống Lí Tiểu Long đến 90%.

Cậu bé này có khả năng thực hiện các động tác võ giống Lí Tiểu Long đến 90%.

Nguồn video từ Facebook: Feel The Life

Xuất hiện truyền nhân Lý Tiểu Long múa võ cực lợi hại

Xuất hiện truyền nhân Lý Tiểu Long múa võ cực lợi hại

Xuất hiện truyền nhân Lý Tiểu Long múa võ cực lợi hại

CTV - Theo SKCĐ