Xuất hiện chiếc máy gấp đồ thu hút hơn 27 triệu người "lười biếng"

11/07/2016, 19:00 GMT+07:00

Sự xuất hiện của chiếc máy gấp đồ này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và thích thú cừ cư dân mạng, nhất là những người làm nội trợ.

Sự xuất hiện của chiếc máy gấp đồ này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và thích thú cừ cư dân mạng, nhất là những người làm nội trợ.

Xuất hiện chiếc máy gấp đồ thu hút hơn 27 triệu người

Xuất hiện chiếc máy gấp đồ thu hút hơn 27 triệu người

Xuất hiện chiếc máy gấp đồ thu hút hơn 27 triệu người