Xôn xao chuyện "quả trứng nằm trong một quả trứng khác"

10/08/2015, 18:00 GMT+07:00

Trong một quả trứng to lại có thêm một quả trứng nhỏ nằm bên trong? Các trang mạng xã hội hiện đang tranh cãi về thực hư của đoạn clip này.

Trong một quả trứng to lại có thêm một quả trứng nhỏ nằm bên trong? Các trang mạng xã hội hiện đang tranh cãi về thực hư của đoạn clip này.