[Podcast] Lập Nguyên: "Mình thấy rap khó hơn hát nhiều"

23/11/2021, 14:55 GMT+07:00