[Podcast] Dương Quốc Thanh: "Nghề stylist rất dễ bị đào thải"

12/11/2021, 17:21 GMT+07:00