Vũ điệu kẹo bông cực uyển chuyển của anh chàng bán kẹo

22/03/2015, 18:00 GMT+07:00

Chàng trai bán kẹo bông tạo ra sản phẩm cực công phu cùng màn nhảy ấn tượng. Hãy cùng xem cách anh ấy tạo ra cây kẹo như thế nào nhé!

Chàng trai bán kẹo bông tạo ra sản phẩm cực công phu cùng màn nhảy ấn tượng. Hãy cùng xem cách anh ấy tạo ra cây kẹo như thế nào nhé!


	
	Điệu nhảy kẹo bông.
	 
Điệu nhảy kẹo bông.
 

CTV - JukinVideo