[Video Vui] Iron Baby' Style

29/11/2012, 20:00 GMT+07:00

Thêm một nhân vật khá "nổi tiếng" cuồng Gangnam Style. Nếu bạn đã từng xem Video Iron Baby trước đây trên YAN News, thì video này là phần bonus thú vị cho video đó.

Thêm một nhân vật khá "nổi tiếng" cuồng Gangnam Style. Nếu bạn đã từng xem Video Iron Baby trước đây trên YAN News, thì video này là phần bonus thú vị cho video đó.

CTV - Huỳnh Khoa (Theo Youtube)