[Video Vui] Điều cần làm trước khi tận thế - Điều 3

26/11/2012, 16:00 GMT+07:00

Nếu ngày tận thế thật sự tồn tại, và nó sắp đến gần, hãy quay về nơi tổ ấm, một lần ôm chầm lấy mẹ và nói "Con Yêu Mẹ!"

ĐIỀU 3: HÃY NÓI "CON YÊU MẸ!"

Nếu ngày tận thế thật sự tồn tại, và nó sắp đến gần, hãy quay về nơi tổ ấm, một lần ôm chầm lấy mẹ và nói "Con Yêu Mẹ!"

CTV - Huỳnh Khoa (Theo Youtube)