[Video News] SE7EN tổ chức concert chia tay fan

19/02/2013, 16:00 GMT+07:00

Năm 2013, SE7EN sẽ chính thức gia nhập quân ngũ. Chính vì thế concert được tổ chức vào ngày 9/3 sắp tới là lời tạm biệt anh gửi đến fan.

Năm 2013 SE7EN sẽ chính thức gia nhập quân ngũ. Chính vì thế concert được tổ chức vào ngày 9/3 sắp tới là lời tạm biệt anh gửi đến fan.

Translate: Puli
Edit: Bình An

CTV - Theo YG Entertaiment