[Video News] Những khoảnh khắc khó quên của "Quả Cầu Vàng"

14/12/2012, 18:30 GMT+07:00

Được tổ chức lần đầu tiên tại Los Angeles vào năm 1944, Quả Cầu Vàng luôn núp dưới bóng của người anh là giải Oscar.

Được tổ chức lần đầu tiên tại Los Angeles vào năm 1944, Quả Cầu Vàng luôn núp dưới bóng của người anh là giải Oscar.

Tuy nhiên sự kiện lớn này cũng có được rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

CTV - Tổng hợp