[Video News] Hà Anh giản dị làm từ thiện với vai trò đại sứ UNICEF

17/12/2012, 18:00 GMT+07:00

Mặc một chiếc đầm trắng giản dị, mái tóc xõa tự nhiên, khuôn mặt để mộc trông Hà Anh thật khác.

Mặc một chiếc đầm trắng giản dị, mái tóc xõa tự nhiên, khuôn mặt để mộc trông Hà Anh thật khác.

CTV - YanTV