[Video News] Dương Di - Ngô Trác Hy chinh phục hoàn toàn fan Việt

05/12/2013, 14:00 GMT+07:00

Các fan Việt có mặt trong buổi giao lưu với Dương Di và Ngô Trác Hy đã hoàn toàn bị hai ngôi sao tài năng chinh phục.

Các fan Việt có mặt trong buổi giao lưu với Dương Di và Ngô Trác Hy đã hoàn toàn bị hai ngôi sao tài năng chinh phục. Thậm chí có fan đã không thể tin rằng mình được gặp gỡ trực tiếp và được thần tượng tặng quà, xem buổi giao lưu là sự kiện "kỳ tích" trong cuộc đời mình.