[Video News] Đạo diễn Transformers 4 khẳng định kịch bản không bị lộ

28/12/2012, 13:00 GMT+07:00

Đạo diễn Micheal Bay khẳng định kịch bản cho rằng bị lộ trước của Transformer 4 là hoàn toàn giả mạo.

Đạo diễn Micheal Bay khẳng định kịch bản cho rằng bị lộ trước của Transformer 4 là hoàn toàn giả mạo.

CTV - YANTV