[Video News] Chia sẻ của Robert và Taylor trong buổi ra mắt Hừng Đông

14/11/2012, 18:03 GMT+07:00

Bộ phim Hừng Đông sẽ có tới hơn 30 buổi ra mắt trên toàn thế giới. Robert và Taylor nói gì về điều này?

CTV - Mỹ Tiên (theo huffingtonpost.com)