Video clip xúc động về cảnh báo tai nạn giao thông

09/01/2014, 13:30 GMT+07:00

Hãy chạy chậm và đừng mắc lỗi.

Hãy chạy chậm và đừng mắc lỗi.