Tự tạo kiểu tóc xinh đẹp chỉ với một sợi dây

Muốn có một mái tóc vừa đẹp, vừa dễ thực hiện, lại chẳng tốn thời gian, bạn hãy nghía qua hướng dẫn sau nhé!

Muốn có một mái tóc vừa đẹp, vừa dễ thực hiện, lại chẳng tốn thời gian, bạn hãy nghía qua hướng dẫn sau nhé!


	
	Bước 1.
Bước 1.


	
	Bước 2.
Bước 2.


	
	Bước 3.
Bước 3.


	
	Hoàn thành.
	 
Hoàn thành.
 

Dây