True Colors (Acoustic Cover) - Wonder Girls

24/10/2012, 12:23 GMT+07:00

Các thành viên của nhóm đã mang đến một trải nghiệm mới ngọt ngào với bản cover True colors của Cyndi Lauper.

CTV - Youtube