Trổ tài làm kệ sách bằng giấy bìa cứng đẹp không thua mua ngoài tiệm

26/10/2016, 07:00 GMT+07:00

Cần gì tiêu tốn tiền mua kệ sách ngoài cửa hàng, chỉ cần giấy bìa các - tông và chút khéo tay, bạn đã có ngay kệ sách để trang trí căn phòng

Cần gì tiêu tốn tiền mua kệ sách ngoài cửa hàng, chỉ cần giấy bìa các - tông và chút khéo tay, bạn đã có ngay kệ sách để trang trí căn phòng thêm xinh.

Nguồn video: MetDaan