Trố mắt với cơm cuộn trứng chính gốc Nhật Bản

Chỉ là món cơm chiên trứng đơn giản, nhưng qua tay đầu bếp người Nhật nó đã biến thành một tác phẩm nghệ thuật, nhìn không nỡ ăn.

Chỉ là món cơm chiên trứng đơn giản, nhưng qua tay đầu bếp người Nhật nó đã biến thành một tác phẩm nghệ thuật, nhìn không nỡ ăn.

CTV - 朝日新聞社 | 25/02/2015