Trố mắt với các cách đánh lừa xúc giác thần kỳ

31/01/2015, 10:00 GMT+07:00

Thử đánh lừa xúc giác của bạn với bốn cách đơn giản như đang giỡn.

Thử đánh lừa xúc giác của bạn với bốn cách đơn giản như đang giỡn.

Cơ thể chúng ta nhiều khi không đáng tin cậy như chúng ta vẫn nghĩ, các giác quan rất dễ dàng bị đánh lừa. Tìm hiểu thêm một chút khoa học về cơ thể nhé.

CTV - BuzzFeedBlue