Trang điểm tự nhiên như... không trang điểm

28/07/2015, 11:47 GMT+07:00

Cách trang điểm này rất phù hợp với học sinh, sinh viên vì sự nhẹ nhàng tươi trẻ của nó.

Cách trang điểm này rất phù hợp với học sinh, sinh viên vì sự nhẹ nhàng tươi trẻ của nó.

CTV - Daddoa 다또아 (Theo SKCĐ)