Trấn Thành hết hồn với võ sư chặt mía trên cọng chỉ

19/04/2016, 08:00 GMT+07:00

Ở vòng 3, "Ai là võ sư kungfu xuyên tâm thủ?", Võ sư Nguyễn Hồng Chương khiến Trấn Thành kinh ngạc khi chặt đôi khúc mía treo trên cọng chỉ.

Ở vòng 3 của chương trình Người bí ẩn, "Ai là võ sư kungfu xuyên tâm thủ?", võ sư Nguyễn Hồng Chương khiến Trấn Thành kinh ngạc khi chặt đôi khúc mía treo trên cọng chỉ.

Nguồn video: htv.com.vn

Trấn Thành hết hồn với võ sư chặt mía trên cọng chỉ

Trấn Thành hết hồn với võ sư chặt mía trên cọng chỉ

Trấn Thành hết hồn với võ sư chặt mía trên cọng chỉ