[Trailer] Danh viện vọng tộc

04/12/2012, 20:20 GMT+07:00

"Danh Viện Vọng Tộc" là một trong những bộ phim thành công nhất trong năm của TVB

"Danh Viện Vọng Tộc" là một trong những bộ phim thành công nhất trong năm của TVB.

CTV - TVB