[Tôi Dám Hát] Tập 6 - Đại Nhân vẫn thua dù rất anh hùng

03/08/2013, 10:00 GMT+07:00

Dù Đại Nhân đã cố gắng che chở cho đồng đội trong những thử thách oái oăm của chương trình nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua đội của diễn viên Vân Trang.

Đại Nhân đã cố gắng che chở cho đồng đội trong những thử thách oái oăm của chương trình nhưng cuối cùng cũng không thể vượt qua đội của diễn viên Vân Trang.

CTV - Tổng hợp