Trẻ 11/05/2018

Yêu xa chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng với những tình yêu thực thụ, thì việc vượt hàng nghìn kilomet để đến với nhau còn dễ hơn mọi thứ trên đời.

Trẻ Tài trợ 10/11/2015

Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, chỉ là trái đất này rộng lớn quá nên tụi mình mất nhiều thời gian hơn để tìm thấy nhau...

Nếu lời ngon ngọt từ Bạch Dương thường được khuyến cáo là "tuyệt đối không nên tin", thì Cự Giải lại được cho là "cực kì đáng tin cậy"...