Tìm lại tình yêu - 365 Band ft. X5 Girls

25/10/2012, 12:32 GMT+07:00

Kết quả của sự hợp tác đầu tiên giữa 365 và X5 với một tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Dương Khắc Linh

CTV - Youtube